De groep Dwang is voor mensen met dwanggedachten en/of dwanghandelingen. Dwanggedachten zijn ongewenste gedachten die zich steeds opdringen en waar men angstig van wordt. Dwanghandelingen zijn o.a.: smetvrees, poetsdwang, verzameldwang en controledwang.

Voorwaarden

Afspraken:

  • Het is een half gesloten groep. Deelname is mogelijk na aanmelding.
  • Wat in de groep wordt verteld blijft in de groep.

Kosten

Deelname is gratis.

Voor koffie en thee wordt een kleine vergoeding gevraagd. 

Aanvragen

Aanvragen lopen via Stichting Zelfhulpnetwerk Zuid-Oost Brabant 

Dependance Helmond e.o.

Molenstraat 74 a
5701 KH Helmond 

T: 0492 - 47 60 62
E: helmond@zelfhulpnetwerk.nl

Meer informatie

Wat we samen willen

Door contacten met lotgenoten steun ondervinden bij het bestrijden van dwangstoornissen. Deze klachten proberen we te verminderen door onderlinge steun, door het uitwisselen van ervaringen en door zelf ingebrachte oefenprogramma’s van de deelnemers.

Bijeenkomsten

De groep komt 1 keer per drie weken op de donderdagavond bij elkaar. Indien u wilt deelnemen krijgt u vooraf een gesprek met de begeleider van de groep. De omgeving is veilig en vertrouwd.