Vrijwilligers voor de Terminale Zorg geven aanvullende zorg in de thuissituatie van mensen die terminaal ziek zijn. Voorbeelden hiervan zijn:
- aanwezigheid gedurende enkele dagdelen
- persoonlijke verzorging
- begeleiding
- waken bij de zieke
- ondersteunen van partner, familie en vrienden

Kosten

Aan de Vrijwilige Terminale Zorg zijn geen kosten verbonden.
 

Aanvragen

Hulp aanvragen?
Bel met LEVgroep 0492  59 89 89
Of mail ons aanvraagformulier naar  vrijwilligethuiszorg@levgroep.nl

Meer informatie

www.levgroep.nl en zoek op vrijwillige terminale zorg