Combinatie Jeugdzorg biedt een observatiediagnostiekprogramma van zes weken voor kinderen en jongeren gericht op het verhelderen van vragen van ouders, jongeren en/of verwijzers en het geven van advies over de hulp die het beste past.

Het OD-programma bestaat uit verschillende onderdelen:

  • Gedragsobservatie van kind of jongere in dagelijkse omgeving; 
  • Gezinsonderzoek; 
  • Intelligentieonderzoek; 
  • Persoonlijkheidsonderzoek; 
  • Functieonderzoek (motoriek, spraak-en taalontwikkeling); 
  • Adviesgesprek. 

Voorwaarden

Voor hulp bij Combinatie Jeugdzorg is een verwijzing nodig van:

  • Centra voor Jeugd- en Gezin of wijkteams gemeenten; 
  • Huisarts, jeugdarts of medisch specialist; 
  • Gecertificeerde instelling voor jeugdbescherming en jeugdreclassering (Bureau Jeugdzorg).

Kosten

Voor sommige vormen van jeugdhulp moet een wettelijke eigen bijdrage worden betaald. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van het CAK: www.hetcak.nl onder ‘CAK klanten’ bij ‘Ouderbijdrage Jeugdwet’. Het CAK voert vanaf 1 januari 2015 voor gemeenten de vaststelling en inning van de ouderbijdrage uit (voorheen was het LBIO hiervoor verantwoordelijk).

Aanvragen

Voor informatie en advies over onze hulp en aanmelding/verwijzing kunt u terecht bij het Servicepunt. Onze jeugdhulpconsulenten helpen u graag! Zij zijn bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur via:

Telefoon: 040 702 26 60

E-mail: Servicepunt@combinatiejeugdzorg.nl.

Meer informatie vindt u ook op onze website www.combinatiejeugdzorg.nl.

Meer informatie

Voor informatie en advies over onze hulp en aanmelding/verwijzing kunt u terecht bij het Servicepunt. Onze jeugdhulpconsulenten helpen u graag! Zij zijn bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur via:

Telefoon: 040 702 26 60

E-mail: Servicepunt@combinatiejeugdzorg.nl.

Meer informatie vindt u ook op onze website www.combinatiejeugdzorg.nl.