Op de volgende pagina's vindt u meer informatie over Q-koorts:

www.stichtinquestion.nl

www.Q-koorts.nl

www.q-support.nu

Kosten

De contributie voor Stichting Question bedraagt 25 euro per jaar.