Omschrijving

Combinatie Jeugdzorg ondersteunt en biedt hulp aan kinderen, jongeren, hun gezinnen en netwerk met complexe vragen op het gebied van opvoeden en opgroeien. We werken samen met kind, gezin en omgeving aan het oplossen of het hanteerbaar maken van de problemen. We gaan hierbij uit van de mogelijkheden van kind en gezin en werken aan optimale ontwikkeling van en deelname aan de samenleving door het kind.

Jeugdhulp wordt gegeven aan kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en hun gezinnen. Als het nodig is tot 23 jaar. Vaak is er sprake van een combinatie van problemen, bijvoorbeeld op het gebied van ontwikkeling of gedrag van het kind, op sociaal-emotioneel gebied of problemen binnen het gezin of de opvoeding.

Combinatie Jeugdzorg biedt de volgende vormen van jeugdhulp:

  • specialistische ambulante hulp / hulp thuis
  • dagbehandeling
  • dag- en nachtbehandeling
  • woonbegeleiding
  • pleegzorg
  • spoedhulp
  • observatiediagnostiek.

Daarnaast geven we diverse cursussen en trainingen voor kinderen, jongeren, ouders en professionals.

Combinatie Jeugdzorg is een professionele jeugdhulporganisatie werkzaam in de regio Zuidoost-Brabant en Midden-Limburg. Combinatie Jeugdzorg heeft het HKZ kwaliteitscertificaat en werkt met gekwalificeerde en geregistreerde jeugdzorgwerkers.

We zetten ons met 550 medewerkers en circa 500 pleeggezinnen in om de juiste hulp te bieden. Hiervoor werken we vaak samen met andere instanties zoals het onderwijs, instellingen voor welzijn en maatschappelijk werk, geestelijke gezondheidzorg, jeugdgezondheidszorg en verstandelijk gehandicaptenzorg. Combinatie Jeugdzorg heeft vijf hoofdvestigingen en circa 30 nevenlocaties verspreid over Zuidoost-Brabant en Midden-Limburg.

Contactgegevens

Combinatie Jeugdzorg
Postbus 1078
5602 BB  Eindhoven

Bezoekadres centraal kantoor:

Nuenenseweg 4
5631 KB  Eindhoven

t   040  245 19 45
e  centraal.kantoor@combinatiejeugdzorg.nl
w www.combinatiejeugdzorg.nl

Facebook  Facebook: www.facebook.com/CombinatieJeugdzorg

Twitter  Twitter: https://twitter.com/CombinatieJeugd

http://eds1.mailcamp.nl/admin/temp/user/35/img_47374472.png  LinkedIn: www.linkedin.com/company/combinatie-jeugdzorg

YouTube  You tube: https://www.youtube.com/channel/UCLhRSMr8X18MRF1dE1kTjXA

Kaart