Binnen het netwerk van de Bouwschouders in de bouw- en vastgoedwereld wordt gezocht naar mogelijkheden om materialen en arbeid voor projecten beschikbaar te krijgen.
Deze materialen en arbeid worden geleverd door onze ‘Bouwmaten‘: Zij stellen middelen en mensen ter beschikking voor uw project vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen).
Stichting Bouwschouders heeft binnen projecten een intermediaire functie en brengt vraag en aanbod bij elkaar. Van verdere inmenging in eventuele discussies en/of verdere gevolgen van de samenwerking tussen Bouwmaten en aanvragende partijen is geen sprake.

Voorwaarden

Ondersteuning door stichting Bouwschouders is uitsluitend beschikbaar voor non-profit organisaties / stichtingen en is gratis, mits aan al onze toetsingsvoorwaarden wordt voldaan.

Kosten

Gratis, mits aan al onze toetsingsvoorwaarden wordt voldaan.

Aanvragen

Een aanvraag kan via de website www.bouwschouders.nl worden gedaan.

De aanvraag moet compleet zijn en (minstens) de volgende informatie / bijlagen bevatten:

1. Kopie van de inschrijving van uw organisatie bij de Kamer van Koophandel

2. Stichtingsakte/verenigingsakte en statuten van uw organisatie

3. Projectomschrijving met daarin gedetailleerd:
                a. De locatie
                b. Een beschrijving van de werkzaamheden
                c. een financieel overzicht met de budgetten die u zelf inzet, de mensen /
                    vrijwilligersuren die u zelf inzet, en met een overzicht van de materialen,
                    kosten of inzet die u vraagt aan de Bouwschouders

Alleen volledige en concrete aanvragen worden door stichting Bouwschouders in behandeling genomen.