.

Het Regionaal Autisme Centrum bestaat uit 4 onderdelen: Stichting Autismetotaal.nl [AT.nl], Autismebegeleiding.nl [AB.nl], Autismewerk.nl [AW.nl] en Autismewoon.nl [AWoon.nl] en heeft als visie één-cliënt-één-plan. Een visie waarin autisme niet alleen gezien wordt als een stoornis die behandeld moet worden, maar waarin een levensplan als uitgangspunt wordt genomen en het autisme vanuit het levensloopperspectief wordt bezien. In elke levensfase ziet het autisme er immers anders uit en zijn de vragen waarmee de mens met autisme te maken krijgt anders.

Levensloopbegeleiding is in de kern een vorm van proactieve ondersteuning bij naderende veranderingen in de levensomstandigheden. De ondersteuning vindt in principe plaats in de omgeving waarin de verandering zich voordoet [thuis, op school, op de werkplek, in de vrije tijd] en in nauwe samenwerking met de betrokken partijen [familie, zorgverleners, instellingen].

Het zorgplan is gericht op de levensloop waarbij de hulpverlening alleen ingezet wordt bij schakelmomenten. De cliënt is hierbij zoveel mogelijk de regisseur van zijn eigen proces.

Dankzij de intensieve samenwerking tussen AT.nl, AB.nl, AW.nl en AWoon.nl enerzijds en de directe omgeving van de cliënt anderzijds bieden wij pervasieve hulpverlening op alle leef- en leergebieden vanuit één-cliënt-één-plan. Achter één loket, sector overschrijdend, alle vormen van gespecialiseerde begeleiding en behandeling voor mensen met autisme voor alle leeftijden.

Voorwaarden

 1. Vermoeden van autisme of diagnose autisme.
 2. Totaal IQ vanaf 70.

 

Kosten

Jeugdhulp tot 18 jaar:

Behandeling en gespecialiseerde begeleiding wordt gefinancierd vanuit uw gemeente.

 

WMO hulp vanaf 18 jaar:

Behandeling

Behandeling wordt gefinancierd vanuit uw zorgverzekeraar.

Let op: de zorgverzekeringswet kent een verplicht eigen risico voor iedereen die in Nederland 18 jaar of ouder is. Dit betekent dat iedereen van 18 jaar of ouder in principe een eerste deel van de ontvangen medische zorg uit het basispakket zelf betaalt [in 2015 € 375,-- per persoon]. Het kan zijn dat u met uw zorgverzekeraar een hoger eigen risico heeft afgesproken. Dit eigen risico wordt door de zorgverzekeraar met u verrekend.

 

Gespecialiseerde begeleiding en/of dagbesteding:

Gespecialiseerde begeleiding en/of dagbesteding wordt gefinancierd vanuit uw gemeente.

Let op: afhankelijk van uw inkomen betaalt u een eigen bijdrage. De inkomensafhankelijke eigen bijdrage wordt achteraf door het CAK met u verrekend

Aanvragen

Jeugdhulp tot 18 jaar:

 1. Heeft u een verwijzing voor behandeling en/of gespecialiseerde begeleiding van uw huisarts?
 • U kunt zich on-line aanmelden op www.autismebegeleiding.nl.
 • U stuurt de verwijzing naar het Regionaal Autisme Centrum, Europaweg 97, 5707 CL Helmond.
 • Wij sturen de verwijzing naar uw gemeente met een Verzoek tot Toewijzing.
 • Na ontvangst van de toewijzing door uw gemeente, nemen wij contact met u op om het vervolgtraject met u te bespreken.
 1. Heeft u een beschikking voor behandeling en/of gespecialiseerde begeleiding van uw gemeente?
 • U kunt aangeven dat u behandeling en/of gespecialiseerde begeleiding wilt ontvangen vanuit het Regionaal Autisme Centrum.
 • Na ontvangst van de beschikking van uw gemeente, nemen wij contact met u op om het vervolgtraject met u te bespreken.

WMO hulp vanaf 18 jaar:

 1. Heeft u een verwijzing voor behandeling van uw huisarts?
 • U kunt zich on-line aanmelden op www.autismebegeleiding.nl.
 • U stuurt de verwijzing naar het Regionaal Autisme Centrum, Europaweg 97, 5707 CL Helmond.
 • Na ontvangst van de verwijzing, nemen wij contact met u op om het vervolgtraject met u te bespreken.
 1. Heeft u een beschikking voor gespecialiseerde begeleiding van uw gemeente?
 • U kunt aangeven dat u gespecialiseerde begeleiding wilt ontvangen vanuit het Regionaal Autisme Centrum.
 • Na ontvangst van de beschikking van uw gemeente, nemen wij contact met u op om het vervolgtraject met u te bespreken.

 

Meer informatie

www.autismebegeleiding.nl