RepairCafé Gemert-Bakel is een initiatief van de dorpsondersteuners. In het RepairCafé wordt repareren gestimuleerd als alternatief voor weggooien.

Het Repair Café is geen gratis reparatiewerkplaats. Het is een ontmoetingsplaats in de buurt, waar mensen sámen repareren. Buurtgenoten hebben contact en delen hun kennis met elkaar. Het repareren gebeurt tíjdens de Repair Café-bijeenkomst.De eigenaar is daar bij aanwezig en werkt mee aan de reparatie. Kapotte spullen worden dus niet bij het Repair Café afgegeven en later weer opgehaald.

Meer informatie

Bezoekadres
Vondellaan 49 – 51
5421 PN  Gemert

Uren
Vanaf 3 maart 2020:
1e Dinsdag van de maand: 9:30–12:00
3e Dinsdag van de maand: 9:30–12:00

Voor meer informatie:
Harrie Hellings (tel.nr.: 06 18310729)
Theo Saalmink (tel.nr.: 06 10878587)
info@repaircafegemertbakel.nl

www.repaircafegemertbakel.nl