Stichting Dorpsraad HANDEL
Correspondentieadres:  Oude kluis 31, 5423SM Handel
Emailadres: Secretaris@dorpsoverleghandel.nl
Voorzitter: Peter Geerts, Heereveldseweg 50, 5423 VM Handel, (0492-)321421- 06-43356996
Emailadres: p.geerts@zorgmed.nl
Secretaris: dhr. D. van Hoogstraten, Oude kluis 31, 5423SM Handel, (0492-) 840399
Emailadres: Secretaris@dorpsoverleghandel.nl
Website: http://www.handeldorp.nl
                             
Dorpsoverleg DE RIPS
Correspondentie-adres : Korhoenstraat 15, 5764 SC De Rips
Emailadres : info@derips.nl
Voorzitter: Dhr. T. Gerrits, Ripseweg 60, 5424 SM Elsendorp: 0493-599247 / 06-44557885
Emailadres: A.gerrits@hccnet.nl
Secretaris: Mw Bregje van Leuken, Korhoenstraat 15, 5764 SC De Rips, tel. 0493-599080 / 06 - 18351305
Emailadres: stefan.bregje@hotmail.com            
Website : http://www.derips.nl
 
Dorpsoverleg ELSENDORP
Correspondentieadres:  Sint Christoffelstraat 14, 5424 TE Elsendorp
Emailadres: dorpsoverleg@elsendorp-online.nl
Voorzitter: dhr. W. Donkers, St. Christoffelstraat 19, 5424 TD Elsendorp,  (0492-) 352093 / 06-22411695
Emailadres: willy@donkers-relou.nl 
Secretaris: Harriëtte van de Maat, Sint Christoffelstraat 14, 5424 TE Elsendorp, Tel.: (0492-)351423
Emailadres: maat.hendriks@live.nl
Website: http://www.elsendorp-online.nl
 
De Stem Van BAKEL (DSVB)
Correspondentieadres:
Wilhelminastraat 27, 5761 AM  Bakel
Emailadres: bestuur@destemvanbakel.nl
Voorzitter: vacant, tijdelijk waargenomen door de secretaris
Secretaris: Dhr. Siel Peijs, Wilhelminastraat 27, 5761 AM Bakel, 06-15097126
Emailadres: siel@sipe.nl
Website: http://www.destemvanbakel.nl
 
Stuurgroep DE MORTEL
Correspondentieadres:
Abtshof 24, 5425 VN  De Mortel
Emailadres: stuurgroepdemortel@onsbrabantnet.nl
Voorzitter: dhr. P. Siebers, Zandstraat 27, 5425 VA  De Mortel Tel: (0492-) 368140/ 0657590794
Emailadres: info@bluumke.nl
Secretaris: mw. I. Adriaans – de Koning, Abtshof 24, 5425 VN  De Mortel, Tel.: (0492-) 36 97 85
Website: http://www.demortel.com
 
Dorpsoverleg MILHEEZE
Correspondentieadres:
Bergakker 23, 5763 AV Milheeze.
Emailadres: dorpsoverleg.milheeze@gmail.com
Voorzitter: dhr. W. Verheggen, Bocht 2, 5763 BE Milheeze, Telefoon: 06-51539589
Emailadres: wim.verheggen@kpnmail.nl
Secretaris: Yvonne Mennen Smets, Bergakker 23,5763 AV Milheeze: (0492-)343292 of 06-28966879
Website: www.dorpsoverlegmilheeze.nl