Sexs, love, attention -addiction.

Wij in S.L.A.A. geloven dat seks- en liefdeverslaving een voortschrijdende ziekte is, die niet kan worden genezen maar die, zoals veel ziekten, wel tot staan kan worden gebracht. Zij kan verschillende vormen aannemen – inclusief (maar niet beperkt tot) een dwangmatige behoefte aan seks, extreme afhankelijkheid van één persoon (of meerdere personen), en/of een voortdurend in beslag genomen worden door romantiek, affaires of fantasieën. Er is sprake van een obsessief-dwangmatig patroon, seksueel of emotioneel (of beide), waarin relaties of seksuele activiteiten in toenemende mate destructief geworden zijn voor de loopbaan, het gezinsleven en het gevoel van zelfrespect. Als seks- en liefdeverslaving wordt veronachtzaamd, wordt zij altijd erger.

Wanneer wij echter een eenvoudig programma volgen dat voor een reeks van mannen en vrouwen met dezelfde ziekte succesvol is gebleken, kunnen wij herstellen. In S.L.A.A. leren wij de realiteit te accepteren dat wij deze verslaving hebben en het idee los te laten dat wij die met succes onder controle kunnen houden op basis van onze eigen wil alleen. Toegevend dat wij machteloos staan tegenover deze aandoening, stoppen wij met ons verslavingsgedrag, richten ons tot een Macht groter dan wijzelf om ons te leiden, maken het goed waar wij anderen kwaad hebben gedaan en bouwen ons leven weer op, fysiek, mentaal, spiritueel en emotioneel.

Voorwaarden

De bijeenkomsten en groepen zijn bedoeld voor mensen die willen werken aan het herstel van een seks- en liefdeverslaving. S.L.A.A. beschermt de anonimiteit van haar leden met bijzondere zorg. Daarom zijn de bijeenkomsten gesloten voor buitenstaanders en voor hen die alleen nieuwsgierig zijn. Iedereen echter die vreest een probleem te hebben met seks- en liefdeverslaving is welkom, op voorwaarde dat de anonimiteit wordt gerespecteerd van de personen die op de bijeenkomst aanwezig zijn.

Kosten

Deelname is gratis.

Aanvragen

Contact info voor seks- en liefdeverslaafden:

S.L.A.A. intergroep Nederland
Postbus 59539, 1040 LA Amsterdam

E-mail: info@slaa-nederland.nl
Telefoon: 06-55 50 66 90

Niet-verslaafden die belangstelling hebben voor SLAA kunnen contact opnemen met publieksinfo@slaa-nederland.nl.

Meer informatie

Wat is anorexia?

Bij Anonieme seks- en liefdeverslaafden (S.L.A.A.) zijn we verslaafd aan seks, liefde, relaties, fantasieën of romantiek, of we zijn codependent. Sommigen van ons lijden echter aan nog een andere vorm van verslaving: anorexia. De definitie van anorexia als eetstoornis is het dwangmatig vermijden van voeding. De definitie van anorexia op het gebied van seks en liefde is daarmee vergelijkbaar: anorexia is het dwangmatig vermijden van het geven of ontvangen van sociale, seksuele of emotionele voeding.

Anorexia bestaat in vele soorten en maten

Sommigen van ons hebben al jaren geen seks of een intieme persoonlijke relatie gehad. Anderen hebben wel een relatie, maar vinden het moeilijk om de partner emotioneel dichtbij te laten komen. Het is heel goed mogelijk dat u ons herkent als diegenen die zelden spreken tijdens S.L.A.A.-bijeenkomsten en die onmiddellijk verdwijnen zodra de bijeenkomst is afgelopen. Of we zijn diegenen die buiten de bijeenkomsten nauwelijks een sociaal leven hebben. Het kan zijn dat we geen echte vrienden hebben. Misschien hebben we wel heel veel kennissen, maar niemand met wie we een echt hechte band hebben. Of misschien laten we wel een paar mensen dichtbij komen, onze kinderen bijvoorbeeld, maar verder houden we iedereen op afstand. Er zijn nog veel meer varianten van anorexia. Maar welke vorm van anorexia we ook hebben, we hebben in zekere mate allemaal één ding gemeen: we bewaren een afstand tussen onszelf en het ervaren van liefde.

Wij als mensen met anorexia, of een sterke neiging daartoe, kunnen een breed scala aan gevoelens en reacties hebben. Sommigen van ons voelen zich niet opgewassen tegen bepaalde sociale omstandigheden. Anderen zijn erop gericht met zoveel mogelijk mensen oppervlakkig contact te hebben, zodat ze niet echt intiem hoeven te worden met één enkel persoon. Sommigen van ons voelen zich door hun verlegenheid niet in staat relaties met anderen te hebben. Anderen van ons hebben weliswaar een relatie maar beleven slechts één aspect ervan; we hebben bijvoorbeeld wel op emotioneel vlak in de relatie geïnvesteerd, maar zijn seksueel of sociaal niet beschikbaar.

Niet alleen onze gevoelens kunnen heel uiteenlopend zijn, maar ook onze gedragspatronen. Sommigen van ons zijn doodsbang voor telefoneren. Sommigen van ons functioneren goed in bepaalde situaties, zoals bijvoorbeeld op de werkplek waar intimiteit niet vereist is, maar merken dat ze op afstand blijven in relaties met familie of vrienden. Anderen van ons hebben alcohol of drugs gebruikt om zich op deze wijze emotioneel terug te kunnen trekken. Of we hebben deze middelen gebruikt om in staat te zijn seksueel, emotioneel of sociaal te functioneren, maar zijn daardoor in feite niet werkelijk in contact met anderen. Op deze manier gebruiken we dus andere verslavingen om onze anorexia uit te leven.