Doelstelling van deze groep:

Mensen met een bipolaire stoornis bij elkaar brengen die met hetzelfde probleem kampen. Echt naar elkaar luisteren, ervaringen uitwisselen en uiteindelijk van elkaar leren hoe beter om te gaan met hun ziektebeeld.

Waarom deze groep: 

Door het deelnemen aan een zelfhulpgroep krijg je erkenning en begrip van lotgenoten, wat in het dagelijks leven soms moeilijk is.

Kosten

Deelname is gratis.

Voor koffie en thee wordt een kleine vergoeding gevraagd.

Aanvragen

Aanmeldingen lopen via Stichting Zelfhulpnetwerk Zuid-Oost Brabant.

Dependance Helmond e.o.

Molenstraat 74a
5701 KH Helmond 

T: 0492 47 60 62
E: helmond@zelfhulpnetwerk.nl

Meer informatie

Praten met lotgenoten 

Praten met anderen over hetzelfde probleem helpt! Door het delen van ervaringen van een groep mensen vind je altijd wel een oplossing waar je iets aan hebt. Je staat er niet alleen voor, krijgt antwoorden op talloze vragen en neemt zelf weer de regie in handen.