Samen HSP 

Mensen die hoogsensitief/hooggevoelig zijn en daardoor in onze drukke maatschappij last kunnen hebben van allerlei prikkels zoals: geluid, fel licht, sterke geuren, negatieve sferen, tijdsdruk, etc. Maar liefst 20 procent van de mensen in Nederland is hoogsensitief. Zij worden met hun aangeboren hooggevoeligheid vaak als lastig ervaren door hun omgeving. Veel gehoorde opmerkingen zijn dan ook: ‘stel je niet aan’ of ‘die heeft ook altijd wat‘. De omgeving heeft meestal weinig kennis over hoogsensitiviteit. Samen mogen we dan ook leren hier beter mee om te gaan.

Periodieke bijeenkomsten in de zelfhulp/erkenningsgroep ‘SAMEN HSP' en eventueel deelname aan een werkgroep die thematisch of informeel voorlichting gaat geven aan instanties, instellingen en geïnteresseerde medemensen.

Voorwaarden

Wat u in de groep hoort en wie u hier ziet, blijft in de groep.

Kosten

Deelname is gratis.

Voor koffie en thee wordt een kleine vergoeding gevraagd.

Aanvragen

Aanmeldingen lopen via Stichting Zelfhulpnetwerk Zuid-Oost Brabant.

Dependance Helmond e.o. 

Molenstraat 74a
5701 KH Helmond 

T: 0492 - 47 60 62
E: helmond@zelfhulpnetwerk.nl

Meer informatie

Samenwerken met lotgenoten, acceptatie van jezelf en anderen leren wennen aan jou. Door met elkaar ervaringen en kennis uit te wisselen ontstaan handvatten waarmee aan jezelf en anderen duidelijk gemaakt kan worden wat hoogsensitief zijn precies betekent/inhoud. Het is goed zoals je bent, maar je wil ook samen kunnen leven met de mensen om je heen.
Erkenningsgroep ‘SAMEN HSP’ is een zogenaamde half-open georganiseerde zelfhulpgroep die begeleid wordt door lotgenoten / ervaringsdeskundigen.

De zelfhulpbijeenkomsten worden éénmaal in de veertien dagen gehouden in De Kroon in Eindhoven en bij voldoende interesse eventueel ook op een andere locatie. De duur van de bijeenkomsten is van 13.30 uur tot 16.00 uur, inclusief pauze. De grootte van de groep is max 8 personen. Bij meer geïnteresseerden kan eventueel een extra groep worden opgestart.