Op het moment dat uw arts u vertelt dat genezing niet meer mogelijk is, breekt een moeilijk tijd aan voor u en uw naasten. Er komen veel vragen bij u op.
De zorg die wordt geleverd aan mensen die ongeneeslijk ziek zijn, wordt ook wel palliatieve zorg genoemd. In de palliatieve zorgverlening is er niet alleen aandacht voor de lichamelijke klachten maar ook voor psychische, socialie of spirituele problemen die zich bij de patiënt of zijn naasten kunnen voordoen.