De Crisisdienst kunt u  bellen voor noodsituaties buiten kantooruren,
telefoonnummer 040 – 2 530 350

Voor welke problemen kunt u de Crisisdienst bellen?
Iemand die in crisis verkeert, is vaak hevig gespannen, verward of geëmotioneerd en heeft hulp nodig om weer grip op zijn situatie te krijgen. De oorzaak kan van buitenaf komen of uit de persoon zelf.
Enkele voorbeelden:

  • relatieproblemen die escaleren
  • een zwaar verkeersongeluk
  • een zelfmoordpoging
  • onhoudbare spanning tussen ouders en kinderen

Werkwijze
De Crisisdienst kan door u zelf gebeld worden, maar ook door familieleden of verwijzers zoals politie, huisarts of GGZ. De maatschappelijk werkers achter deze dienst zijn speciaal opgeleid om deskundige hulp te bieden in noodsituaties. Vaak kunnen zij telefonisch helpen. Soms gaan zij naar de persoon toe om een passende oplossing te zoeken voor het moment. Mocht er verdere hulp nodig zijn, dan zorgen zij voor een passende doorverwijzing.
 

Voorwaarden

Voor noodsituaties buiten kantortijden.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan gebruik van de crisisdienst.

Aanvragen

De crisisdienst kunt u bellen voor noodsituaties buiten kantooruren.

telefoonnummer 040 - 2500350