Goede zorg thuis vraagt een professionele en toegewijde belangstelling voor de persoonlijke situatie van de cliënt.  Zo snel mogelijk inspelen op zorgvragen, samen oplossingen zoeken, grotere problemen voorkomen. 
Buurtzorg levert deze professionele zorg, regelt de zaken eromheen en zorgt ervoor dat iemand zelf kan blijven beslissen over wat er nodig is. 
Buurtzorg is een landelijke thuiszorgorganisatie met kleine zelfsturende teams door heel Nederland
Ons team werkt in Gemert, Handel en De Mortel. Buurtzorg Gemert werkt met een kleinschalig, zelfsturend team van maximaal 12 medewerkers. Wij verzorgen verpleging en verzorging aan huis, thuiszorg dus. Dit doen wij met een klein team, waardoor dus de lijnen kort zijn en snel een vertrouwensband met de cliënten opgebouwd wordt, omdat ze vaak dezelfde gezichten zien. 
Buurtzorg is bedoeld voor mensen die aan huis verpleging of verzorging nodig hebben, bv na een operatie, val, ouderdom, ziekte of in een terminale situatie. Zorg kan voor korte of langere tijd nodig zijn en zo nodig meerdere malen per dag.
 

Kosten

De kosten van onze zorg worden over het algemeen vergoed door de zorgverzekeraar of via de Wet langdurige zorg. Voor de cliënt zijn er dus geen kosten. 
 

Meer informatie

telefoonnummer:  06-12303005
websites:            www.buurtzorgnederland.com en  gemert.buurtzorg.net
e-mail:                gemert@buurtzorgnederland.com