Sinds 11 november 2016 bestaat in Gemert weggeefwinkel De Cirkel.  De doelstelling is om een vaste locatie te creëren om van daaruit hulp te verlenen in de vorm van tweedehands goederen. Mensen danken steeds eerder hun huisraad af of leggen die op hun zolder, om ze uiteindelijk toch weer weg te gooien. Veel van die spullen komen daardoor (onnodig) bij het afval terecht. Weggeefwinkel De Cirkel kan zorgen voor hergebruik van alle nog echt mooie spullen. Tweedehands goederen krijgen daarmee een nieuwe kans.

De beheerders van de weggeefwinkel zijn blij met goed bruikbare meubels en ander huisraad, mits het schoon, heel, niet beschadigd, goed werkend en prima toonbaar is. De klanten van de weggeefwinkel hebben immers ook recht op schone, hele en mooie spullen.  

Mensen die door omstandigheden opnieuw moeten beginnen of minder bedeelden, die oude spullen moeten vervangen, kunnen op die manier met zelfrespect de gekregen goederen gebruiken. Er worden geen opknappertjes aangenomen. Daarvoor is er ook geen ruimte in de door Goed Wonen gratis ter beschikking gestelde garagebox.  Pres Verhofstadstraat 18d (garagebox)

De goederen komen gratis binnen en gaan er ook weer gratis uit. De gulle gevers moeten ze zelf (laten) brengen. 

Via de nog kleinschalige opzet van weggeefwinkel De Cirkel zijn al diverse mensen met succes geholpen aan prima spullen. Voor een opschaling in de vorm van een grotere opslagruimte en het verzorgen van halen en brengen, zijn sponsoren van harte welkom.  

Voor vragen kunt u bellen naar 06-83617000 of 06-10878587.

Aanvragen

Voor meer informatie kan u contact opnemen met dhr. Theo Saalmink, dorpsondersteuner Gemert Noord, tel . 06-1087 8587.

Meer informatie

Het adres van de weggeefwinkel is:  Pres Verhofstadstraat 18d (garagebox). De weggeefwinkel is geopend op zaterdag van 11.00 - 12.00 uur.