Deze zelfhulpgroep is voor naasten van homo- of bisexuelen, in samenwerking met Orpheus.

Orpheus steunt.....

mensen die in hun heterorelatie te maken hebben met homoseksuele, lesbische of biseksuele gevoelens van henzelf of hun partner.

Orpheus brengt.....

mensen in een vergelijkbare situatie met elkaar in contact.

Kenmerkend voor deze ontmoetingen is het samen kunnen praten over vragen als:

  • Wat betekent dit voor onze relatie?
  • Hoe en aan wie vertel ik het?
  • Hoe zal mijn omgeving reageren?
  • Hoe gaan andere mensen hiermee om?
  • Welke nieuwe mogelijkheden binnen onze relatie zijn er?

Orpheus biedt.....

  • Regionale gespreksavonden
  • Telefonische opvang
  • Weekenden met lotgenoten / gelijkgestemden
  • Wandelingen
  • Chat

Voorwaarden

Orpheus wil de problematiek van homo-/biseksualiteit in man-vrouwrelaties bespreekbaar maken en richt zich op mensen in een man-vrouwrelatie zoals huwelijk, man-vrouwpartnerschap of samenwonen van een man en een vrouw, maar ook op hen die dit overwegen en op alle anderen die zich verwant voelen met deze problematiek.

Aanvragen

Kijk voor meer informatie op www.orpheushulpverlening.nl.

Meer informatie

ORPHEUS - Landelijke vereniging voor hulpverlening bij homo/biseksualiteit in man-vrouw relaties

Op onze website staat deze en nog veel meer informatie, bijvoorbeeld wat de regionale- en landelijke werkgroepen voor alle doelgroepen of een specifieke doelgroep van Oprheus organiseren. Als u met gelijkgestemden, zo u wilt: lotgenoten, wilt praten dan heeft u daarvoor een aantal mogelijkheden. Deze contacten worden verzorgd door vrijwilligers die zelf in een "Orpheussituatie" zitten of hebben gezeten. Ze zijn lid geworden van ORPHEUS en werken actief mee in een werkgroep of commissie. Daardoor is er binnen ORPHEUS een schat aan ervaringsdeskundigheid aanwezig. Al deze werkgroepleden bieden hulp vanuit hun eigen ervaring. Als u besluit contact op te nemen, dan vindt u een luisterend oor bij iemand die zelf weet wat het is om met deze problematiek te leven.

U kunt telefonisch contact opnemen met de regionale werkgroep in uw omgeving. Als die werkgroep Open Avonden organiseert dan kunt u die bezoeken (de toegang is gratis, met dien verstande dat er vaak wel een kleine vrijwillige bijdrage wordt gevraagd voor het bestrijden van de kosten). Maar u mag ook een Open Avond van een andere regionale werkgroep bezoeken. De Open Avonden zijn voor alle partners van onze doelgroepen toegankelijk!

Op onze website kunt u meedoen aan de gesprekken in de chatroom. De openingstijden én de avonden voor de diverse doelgroepen vindt u daar ook. De Hetero Werkgroep organiseert ieder jaar een aantal bijeenkomsten en wandelingen. De aankondigingen daarvan kunt u vinden op hun pagina en in de 'Agenda'.

Ook voor de homo-, lesbische- en biseksuele partners worden ieder jaar door het HoLeBi Team een aantal bijeenkomsten en wandelingen georganiseerd. De aankondigingen daarvan kunt u vinden op hun pagina en in de 'Agenda'. Op het forum heeft u de mogelijkheid om uw probleem of onderwerp (als dit verband houdt met uw of een Orpheus-situatie) te zetten en op die manier met anderen van gedachten te wisselen.