Jongeren die een steuntje in de rug kunnen gebruiken in hun school- of thuissituatie, vrije tijd of werk, kunnen met behulp van een mentor een positieve stap zetten naar volwassenheid.
Ben jij tussen 10 en 23 jaar en kun je begeleiding gebruiken?
Wilt u als mentor ondersteuning bieden?

Kijk voor informatie op de website:
https://www.levgroep.nl/dynapage.asp?sleutel=191