• berijfsschuldhulpverlening
  • crisisdienst
  • expertisecentrum mensenhandel en (jeugd)prostitutie
  • school maatschappelijk werk
  • schuldhulpverlening, budgetcoaching en budgetbegeleiding

Meer informatie

Adres:       Beemdstraat 29
                 5653 MA Eindhoven
tel:             040 - 219 33 00
mail:          info@lumenswerkt.nl
website:     www.lumenswerkt.nl

Aanbieder

Lumens