Combinatie Jeugdzorg biedt diverse cursussen en trainingen voor verschillende doelgroepen:

 • Kinderen en jongeren; 
 • Ouders en andere gezinsleden;
 • Professionals.

De cursussen en trainingen zijn gericht op informatieoverdracht en vaardigheidstraining. Het cursusaanbod van Combinatie Jeugdzorg wisselt op basis van de vragen die ons gesteld worden en is dus maatwerk. Er zijn echter ook een aantal vaste onderdelen en thema‘s zoals:

 • Psycho-educatie met betrekking tot ontwikkelingsstoornissen bijvoorbeeld autisme en ADHD; 
 • Opvoedingsvaardigheden; 
 • Ouderschap na echtscheiding; 
 • Sociale vaardigheidstrainingen; 
 • Agressieregulatie trainingen; 
 • Weerbaarheidstrainingen.

Het actuele aanbod cursussen en trainingen vindt u op
https://www.combinatiejeugdzorg.nl/trainingen-en-cursussen-2/

Voorwaarden

Voor hulp bij Combinatie Jeugdzorg is een verwijzing nodig van:

 • Centra voor Jeugd- en Gezin of wijkteams gemeenten; 
 • Huisarts, jeugdarts of medisch specialist; 
 • Gecertificeerde instelling voor jeugdbescherming en jeugdreclassering (Bureau Jeugdzorg).

Kosten

Voor sommige vormen van jeugdhulp moet een wettelijke eigen bijdrage worden betaald. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van het CAK: www.hetcak.nl onder ‘CAK klanten’ bij ‘Ouderbijdrage Jeugdwet’. Het CAK voert vanaf 1 januari 2015 voor gemeenten de vaststelling en inning van de ouderbijdrage uit (voorheen was het LBIO hiervoor verantwoordelijk).

Aanvragen

Voor informatie en advies over onze hulp en aanmelding/verwijzing kunt u terecht bij het Servicepunt. Onze jeugdhulpconsulenten helpen u graag! Zij zijn bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur via:

Telefoon: 040 702 26 60

E-mail: Servicepunt@combinatiejeugdzorg.nl.

Meer informatie

Meer informatie vindt u ook op onze website http://www.combinatiejeugdzorg.nl/.