De cursus 'positief opvoeden voor gescheiden ouders' is er op gericht u te helpen een zo goed mogelijke overgang te maken naar een nieuwe gezinssituatie na de scheiding. De cursus helpt u met:

- een goede co-ouderschapsrelatie te ontwikkelen met de andere ouder; 
- vaardigheden te ontwikkelen om te leren omgaan met uw eigen emoties (emotionele zelfregulatie); 
- vaardigheden te ontwikkelen om probleem op te lossen; 
- werk, gezin en ontspanning in balans te houden.

Daar waar de echtscheiding al geruime tijd geleden heeft plaatsgevonden kan de cursus u helpen de communicatie met de andere ouder te verbeteren.

 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van Leren met LEV