Deze jeugdprofessionals zijn er voor kleine en grote vragen van ouders en jongeren.
In een gesprek wordt de vraag in kaart gebracht en wordt gekeken wat er binnen het gezin nodig is. Soms hebben we de juiste oplossing zelf in huis. Anders wijzen we de weg naar andere of zwaardere zorg. Minder waar kan en meer waar nodig. Het CJG vindt het belangrijk dat ouders zelf zoveel mogelijk de regie in handen houden. De consulent staat naast ouders en opvoeders en helpt ze verder met wat ze nodig hebben. Daarbij wordt ook altijd gekeken of er iemand in de directe omgeving kan meehelpen.
 
Iedereen kan bij het CJG terecht met vragen en voor informatie, advies of hulp bij het opvoeden en opgroeien van kinderen. Voor elke vraag, makkelijk of misschien wel heel complex, zoeken we naar een passend antwoord.
 
Meestal zijn het de ouders of verzorgers die vragen hebben, maar ook als kind, jongere of als professional die met kinderen werkt ben je bij het CJG aan het juiste adres.
 
De medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin werken volgens de methode Positief Opvoeden.
Er wordt gewerkt vanuit vijf basisprincipes voor positief opvoeden:

  • Bied kinderen een veilige en stimulerende omgeving.
  • Laat kinderen leren door positieve ondersteuning.
  • Hanteer een aansprekende discipline.
  • Heb realistische verwachtingen.
  • Zorg goed voor jezelf.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op:
https://www.gemert-bakel.nl/jeugd