Inwoners van de gemeente Gemert-Bakel met een laag inkomen kunnen een aanvraag bij het BSOB doen voor een volledige of gedeeltelijke kwijtschelding van de aanslag gemeentelijke belasting en de waterschapsbelasting. Bij een laag inkomen moet gedacht worden aan een inkomen op het minimum vergelijkbaar met een uitkering ingevolge de Wet Werk en Bijstand (WWB).

U kunt voor de gemeentelijke belastingen kwijtschelding aanvragen voor:

  • (het basis bedrag van de) afvalstoffenheffing
  • Rioolrecht (vastrecht)

Voor bedrijfspanden (de zogenaamde niet-woningen) kunt u geen kwijtschelding aanvragen. 

Meer informatie

https://www.bs-ob.nl