We leven in een samenleving waarin zelfredzaamheid, maatschappelijke deelname en eigen verantwoordelijkheid een belangrijke plaats innemen. De Seniorenraad wil senioren (55 +) hierbij ondersteunen.

De seniorenvoorlichters van de Seniorenraad Gemert-Bakel richten zich op het voorlichten van alle senioren, om de zelfstandigheid, zelfredzaamheid en het welzijn te bevorderen.
Daarnaast ondersteunen zij cliënten bij de vraagverheldering, kortdurende ondersteuning , activering van de cliënt en zijn/haar netwerk, bemiddeling en verwijzing, hulp bij klachten en voorkomen van bezwaar en beroep.

Meer informatie

Meer informatie: www.stichtingseniorenraadgemert-bakel.nl
U kunt ook mailen naar: voa01gemertbakel@gmail.com