De doelgroep waar De Helenahoeve zich op richt zijn zowel jongeren als jongvolwassenen. Na vele jaren voor diverse instanties zorg te hebben verleend aan jongeren en jongvolwassenen met een 'beperking(en)', is het idee geboren om al deze werkervaringen in te zetten op De Helenahoeve. De Helenahoeve en haar medewerkers vinden het heel belangrijk dat de bewoners, in een kleinere groep, begeleiding/ondersteuning en/of dagbesteding kunnen krijgen. Het bieden van een warme en veilige plek staat daarbij voorop!

De Helenahoeve biedt een plek waar jongeren en jongvolwassenen met 'beperking(en)' hun tijdelijke verblijf op een zinvolle wijze kunnen invullen samen met de andere bewoners.

Activiteiten

Enige affiniteit met het buiten werken en de omgang met paarden is belangrijk. Uit ervaring blijkt dat werken met en zorgen voor paarden een hele goede methodiek is voor jongeren die een wat onrustige fase doormaken. Als we het gevoel hebben dat hij of zij hier op zijn plek zou kunnen zijn, dan gaan we met een programma afgestemd op de zorgvraag aan de gang. Kortom, niets is onbespreekbaar.

Wij bieden de volgende activiteiten aan:

 • Paardenverzorging
 • Tuinieren
 • Kleinvee verzorging
 • Diverse seizoensgebonden werkzaamheden

In een maatschappij waarin het steeds moeilijker is om je staande te houden met een 'beperking', bieden wij een plek, waarbij mogelijkheden en capaciteiten voorop staan. Kleinschaligheid is ons uitgangspunt, waardoor het mogelijk is om die warme en veilige plek te bieden, waarbij deelnemers ondersteund/begeleid worden door ervaren begeleiders (pedagogen). Er wordt met ieders behoeften rekening gehouden om op een aangename manier een stap te zetten op weg naar adolescentie.

Voorwaarden

Voor wie

 • Jongeren en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking
 • Jongeren en jongvolwassenen met een autistische stoornis

Speerpunten zijn:

 • School
 • Stage
 • Werk
 • Dagbesteding

Type zorg

 • Crisisopvang (enkele dagen tot een aantal weken)
 • Time Out periode (enkele dagen tot een paar maanden)
 • Langdurig verblijf
 • Zelfstandig begeleid wonen
 • Ambulante begeleiding
 • Dagbesteding (naar wens 1 of 2 dagdelen vanaf 09.00 uur tot 16.00 uur)
 • Time Out weekenden (zaterdagochtend tot zondagavond)

 

 

Kosten

Zorg in Natura (ZIN) en PersoonsGebonden Budget (PGB)

Financiering vanuit  Wmo, Jw en Wlz.

 

 

Aanvragen

 

Voor wie

 • Jongeren en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking
 • Jongeren en jongvolwassenen met een autistische stoornis

Speerpunten zijn:

 • School
 • Stage
 • Werk
 • Dagbesteding

Type zorg

 • Crisisopvang (enkele dagen tot een aantal weken)
 • Time Out periode (enkele dagen tot een paar maanden)
 • Langdurig verblijf
 • Zelfstandig begeleid wonen
 • Ambulante begeleiding
 • Dagbesteding (naar wens 1 of 2 dagdelen vanaf 09.00 uur tot 16.00 uur)
 • Time Out weekenden (zaterdagochtend tot zondagavond)

Meer informatie

Zorgloket:

Tel.: 073 - 687 10 23 (dinsdag tot en met vrijdag, 9.00 - 12.00 uur)
E-mail: zorgloket@zorgboerenzuid.nl

Bezoekadres en postadres:

Touwslager 10
5253 RK NIEUWKUIJK
Routebeschrijving

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de Samenwerkende Zorgboeren Zuid? Of heeft u vragen of opmerkingen over de website? Dan kunt u een e-mail sturen naar info@zorgboerenzuid.nl.