Deze zelfhulpgroep is voor mensen die dak- of thuisloos zijn of zijn geweest, in samenwerking met Neos.

Neos stelt zich ten doel de (sociaal) kwetsbaarste burgers in de samenleving - mensen en gezinnen die dreigen uit te vallen of slachtoffer zijn van huiselijk geweld - nieuw perspectief te bieden. We organiseren oplossingen samen met, voor en door hen en ondersteunen hen naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan. Het perspectief is dat ze weer meedoen in de samenleving als volwaardig burgers, met rechten en plichten, en vanuit de mogelijkheden die ieder mens in zich heeft.

Voorwaarden

Ben jij dak- of thuisloos of ben je dat geweest, dan ben je van harte welkom.

Kosten

Aan deze groep zijn geen kosten verbonden. 

Aanvragen

Centrale Aanmelding
Hoogstraat 229a
5615 PD Eindhoven

Tel: 040-2950456
Fax: 040-2950462
Email: centraleaanmelding@st-neos.nl

Meer informatie

Meer informatie kunt u vinden op: www.st-neos.nl.