Sinds 7 jaar ligt het ‘hart’ en de expertise van RadarUitvoering Zuid bij ‘multi problem’ cliënten die tussen de wal en het schip dreigen te raken. Radar Uitvoering biedt in Brabant en Limburg voor deze moeilijke doelgroep intensieve ambulante begeleiding en diverse vormen van woonbegeleiding.

Wij hebben op diverse gebieden expertise in huis of binnen handbereik. Het succes van onze ambulante begeleidingsvorm zijn de begeleiders en hun manier van werken. Ze zijn HBO opgeleid met veel werkervaring op het gebied van complexe problematiek. Met grote flexibiliteit en desgewenst 24/7 bereikbaar versterken ze het netwerk rond en de zelfredzaamheid van de cliënt.

Door maatwerk, enthousiasme en een soms onorthodoxe aanpak lukt het ons vaak om het leven van onze cliënten een positieve draai te geven. Onze begeleiders hebben het vermogen om cliënten hun vertrouwen terug te geven. Hierdoor wordt hulp geaccepteerd, worden brandjes geblust en worden stappen voorwaarts gezet.

Veel van onze cliënten hebben problemen op meerdere leefgebieden. Vaak gaat het om een combinatie van persoonlijke problematiek (verstandelijke beperking, verslaving en/of psychiatrische problematiek) en sociaal-maatschappelijke problemen. Er is niet altijd een passende oplossing voor deze doelgroep. Dit kan zijn omdat het gedrag niet te tolereren is, of omdat het sociale netwerk van ouders en familie niet meer passend is. Deze cliënten zijn ‘te goed’ voor een opname en ‘te slecht’ om zelfstandig te wonen of te functioneren. Bij RadarUitvoering Zuid krijgen zij een serieuze kans, ze voelen zich door ons begrepen.

Wij streven met onze cliënten naar een betere maatschappelijke positie en beter sociaal welbevinden.

Voorwaarden

Waar anderen stoppen of de laatste kans geven, gaan wij door en bieden wij nieuwe mogelijkheden. Waar geen positiviteit meer is, geven wij nieuw vertrouwen. Waar problemen ondraagelijk worden, bieden wij een passende oplossing en waar protocollen en regels niet lukken, creëren wij een werkbaar kader.

RadarUitvoering laat cliënten niet snel vallen en kent slechts veiligheid en het onbegeleidbaar zijn; door bijvoorbeeld extreme drugs- of psychische problematiek, als uitsluitingscriteria.

Kosten

RadarUitvoering werkt op basis van een WMO indicatie. Deze indicatie is aan te vragen bij en ter beoordeling van uw gemeente.

RadarUitvoering Zuid levert zorg in het kader van:

  • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), voornamelijk Zorg in natura (Zin) en soms Persoonsgebonden budget (Pgb)
  • Wet Langdurige Zorg (Wlz), alleen op basis van Persoonsgebonden budget (Pgb).

Vaak hebben cliënten al een zorgindicatie. Hierin staan de zorg- en begeleidingsbehoeften beschreven. Als dit niet het geval is, kunnen onze intake coördinatoren inschatten in hoeverre iemand in aanmerking komt voor een zorgindicatie. Daar waar nodig kunnen wij hierbij ondersteuning bieden.

Aanvragen

Voor aanmeldingen:
Monique Wijnen  @:  m.wijnen@radaruitvoering.nl      06 5437 5022
of
Susan Derks      @:  s.derks@radaruitvoering.nl        06 5352 8257

Voor nadere informatie:
Bas Tieman (Regiocoördinator Noord - Brabant)
@:  b.tieman@radaruitvoering.nl      06 2122 0329