Goed met geld omgaan is niet altijd makkelijk. De kosten voor het levensonderhoud zijn de laatste jaren flink gestegen, de mogelijkheden om te lenen zijn de pan uit gerezen en het wordt steeds ingewikkelder om papieren in te vullen, aanvragen te doen bij instanties.

Heeft u weinig inkomsten, een wisselend uitgavenpatroon of schulden, dan bestaat de kans op geldproblemen. Dat is niet erg zolang ze maar niet blijvend zijn. Dan wordt het een dagelijkse zorg.

De stichting SaldoPlus is opgericht met het doel geldproblemen te voorkomen door middel van budgetbeheer of bewindvoering. Onze insteek is dat u in ieder geval maandelijks weer uitkomt met uw inkomsten en vaste lasten. Zo nodig kunnen wij u ook helpen aflossingsregelingen te treffen met schuldeisers zolang dat binnen uw  aflossingscapaciteit past. Zo hopen wij u te ontlasten en uw financiële stabiliteit te vergroten.

Hopelijk kunt u met onze hulp de weg naar een financieel gezondere toekomst inslaan.

Indien gewenst kan Saldoplus ook uw PGB beheren.

Bij SaldoPlus werken 15 medewerkers. Bewindvoerders en budgetconsulenten zijn professioneel opgeleid en hebben een HBO dan wel MBO4 opleiding genoten. Alle medewerkers bij SaldoPlus krijgen jaarlijks bijscholing.

Budgetconsulenten en/of bewindvoerders van Saldoplus zullen elke donderdag van 11:30 uur tot 12:30 uur beschikbaar zijn om u of een van uw cliënten informatie te geven over wat inkomensbeheer of bewindvoering inhoudt en over de werkwijze van Saldoplus.

Dit inloopspreekuur is vrijblijvend en kosteloos.

 

Voorwaarden

 kunt in aanmerking komen voor onze dienstverlening als u:

  • legaal in Nederland verblijft
  • een vast woonadres heeft
  • in het bezit bent van een BSN nummer ( Burger Service Nummer)
  • meerderjarig bent
  • salaris, pensioen, uitkering of andersoortige inkomsten heeft

U dient de volgende verzekeringen te hebben afgesloten:

  • aansprakelijkheid
  • inboedel
  • ziektekosten

Heeft u deze niet dan worden deze verzekeringen afgesloten voordat met u een traject wordt opgestart. Wij vinden het namelijk van belang grote financiële risico’s af te dekken.

Heeft u begeleiding via een zorg- of welzijnsinstelling dan kan uw aanmelding ook via uw contactpersoon te lopen.

Kosten

Voor inkomensbeheer is dat afhankelijk van uw vraag en uw wensen. SaldoPlus heeft een licht, basis en intensief product.

Uitgangspunt is licht waar kan en intensief waar nodig.

Voor bewindvoering gelden de tarieven die vastgesteld zijn door de overheid.Indien mogelijk kan er beroep gedaan worden op de bijzondere bijstand van uw gemeente en betaald uzelf geen koasten.

Ook kunnen we op maat een bod maken.

Aanvragen

U kunt op drie manieren uw aanvraag indienen:

1. Via de website www.saldoplus.nl

2. Via info@saldoplus.nl

3. Of een afspraak maken op telelefoonnummer 0492- 504391 tussen 9-11 uur.

Meer informatie

Vindt op de website www.saldoplus.nl

Aanbieder

Saldo Plus