Respijtzorg is zorg aan een zorgbehoevende met als doel om diens mantelzorger(s) te ontlasten en vrijaf te geven. Het is een verzamelbegrip voor voorzieningen, die tijdelijk, beroepsmatig of vrijwillig de mantelzorg overnemen, en dus respijt verlenen.

Meer informatie

Mezzo

Telefoon 030 – 6592222

 

Stichting Schakelring-Eikendonk

Telefoon 0416 - 337965

 

Handen in huis.

Telefoon 030 - 6590970

 

vitassist.nl
Telefoon 0492-348554 
 

Zorghotel Veghel
Telefoon 0413 - 313000