Ik ben voor u een goed opgeleide tussenpersoon, die allerlei regelwerk en uitzoektaken van u kan overnemen op het gebied van zorg, arbeid, welzijn, wonen en financiën. Taken waar mantelzorgers zelf geen tijd voor hebben.
Samen met de mantelzorger kijk ik wat de problemen zijn en zoeken we in overleg naar mogelijke adequate oplossingen.

Regeltaken die ik als mantelzorgmakelaar van u kan overnemen zijn o.a.:

  • Ondersteuning bij aanvragen WMO (keukentafelgesprek)
  • Ondersteuning bij het aanvragen van huishoudelijke hulp, begeleiding, dagopvang. vervoer, rolstoel, etc..
  • Invullen van aanvraagformulieren CIZ.
  • Ondersteunen bij het opstellen van bezwaarschriften.
  • Zoeken naar een passend zorg- en ondersteuningsaanbod voor cliënt en/of de mantelzorger.
  • Informatie geven over de verschillen tussen zorg in natura en persoonsgebonden budget en mogelijkheden.
  • Hulp bij de verantwoording van het persoonsgebonden budget bij het zorgkantoor, uw zorgverzekeraar of uw gemeente.
  • Hulp bij het opstellen van zorgovereenkomsten en zorgbeschrijvingen ten behoeven van uw PGB.
  • Contact leggen met officiële instanties (thuiszorg, SVB, woningstichting, CAK, verzekering etc)
  • Voor werkende mantelzorgers kan ik in gesprek gaan met werkgevers over aanpassing werktijden en opname zorg- of calamiteitenverlof binnen de mogelijkheden van de CAO en verzekering.

 

Kosten

Mogelijk zitten er kosten aan de dienstverlening verbonden. Dit is afhankelijk van uw soort zorgverzekering, waar u woont en of uw werkgever de kosten wel/niet vergoed.
Neem vrijblijvend hierover contact op met mij op.

Meer informatie

Zie op de website
www.zorgadviesvandeplas.nl/mantelzorgmakelaar.

U wilt mij spreken ...
Corien van de Plas
Kapelstraat 22
5741 CE BEEK EN DONK
Telefoon: 06-10452708
E-mail: info@zorgadviesvandeplas.nl