Housing First biedt hulp aan dakloze mensen met meervoudige problematiek (bijvoorbeeld psychiatrische stoornissen in combinatie met verslaving) die niet zelfredzaam zijn en onvoldoende aansluiting vinden bij het aanbod van (opvang)voorzieningen.
Zij krijgen een woning aangeboden met (intensieve) begeleiding en ondersteuning op alle leefgebieden.
Van de cliënt wordt verwacht dat deze met begeleiding in staat is om zo zelfstandig mogelijk te wonen.
Het gaat primair om mensen die al langer dakloos zijn. Ook komen mensen in aanmerking, die door hun gedragsproblemen steeds maar korte tijd binnen een instelling kunnen worden ondergebracht of anderszins niet goed passen in een (doorstroom) voorziening en hierdoor grote kans lopen om uit te vallen. Incidenteel is Housing First beschikbaar voor mensen voor wie binnen het bestaande 24 uurs-aanbod geen passende opvang beschikbaar is.

De begeleiding gaat meerdere keren per week thuis op bezoek bij de cliënt. Samen worden de leefgebieden stap voor stap onder de loep genomen, zoals de administratie, psychische- en/of verslavingsproblemen, dagstructuur, omgaan met justitie en orde houden in het huishouden. Het vinden en houden van een baan vinden we van wezenlijk belang. We stellen samen met de cliënt doelen op. We beginnen bij wat de cliënt zelf kan versterken en bij het aanleren van (woon)vaardigheden. Successen vieren we. Bij sommige onderwerpen kan de begeleider adviseren de hulp van een collega-instelling in te roepen, bijvoorbeeld bij grote schulden, verslaving of psychiatrie. Indien van toepassing zijn er contacten met de reclassering. Doel is een zo zelfstandig mogelijk bestaan opbouwen, waarbij problemen hanteerbaar zijn en geen strafbare feiten worden gepleegd.

Voorwaarden

- De cliënt betaalt de huur tijdig.
- De cliënt accepteert begeleiding.
- De cliënt veroorzaakt geen overlast.

Kosten

De kosten zijn afhankelijk van de aanvraag. Neem contact op met SMO voor de precieze kosten.
 

Aanvragen

Aanmelden?
Je kunt zelf contact opnemen met onze afdeling Centrale Intake. Heb je al een hulpverlener? Dan kun je ook vragen of deze contact met ons opneemt. T: 0492 50 43 90.
 

Meer informatie

Housing First werkt volgens acht belangrijke basisprincipes.

 

1. Huisvesting als basisrecht

Housing First ondersteunt het recht dat dakloze mensen hebben op huisvesting. Huisvesting wordt meteen verzorgd zonder de verwachting dat zij klaar zijn om zelfstandig te wonen, ook hoeven zij niet te stoppen met drugs en alcoholgebruik.

 

2. Woonruimten verspreiden over werkgebied

Housing First hanteert als vuistregel dat niet meer dan twintig procent van de appartementen in één complex door klanten van Housing First mogen worden bewoond en bovendien is de voorkeur van klanten leidend bij het kiezen van het appartement en de locatie van het appartement (Tsemberis, 2010).

 

3. Wonen scheiden van zorg

Zorg is bij Housing First nadrukkelijk gescheiden van zaken die te maken hebben met huisvesting.

 

4. Hersteloriëntatie

Housing First legt in de begeleiding van klanten de focus op herstel. De focus ligt op het algehele welbevinden van de klant. 

 

5. Harm reduction

Housing First gaat er van uit dat stoppen met middelengebruik niet voor al haar klanten een reële optie is en dat ook psychische problemen kunnen blijven bestaan. Begeleiders werken daarom volgens harm reduction principes en strategieën om zo klanten te ondersteunen bij het managen van hun middelengebruik en psychische problemen om daarmee de schadelijke gevolgen van alcohol en drugs op te vangen en te helpen verminderen.

 

6. Respect, warmte en compassie voor alle klanten

De sleutel tot een succesvolle Housing First praktijk is een cultuur waarin de communicatie tussen klanten en begeleiders is gebaseerd op onderling respect, warmte en compassie.

 

7. Keuzes van klant als vertrekpunt

Bij Housing First wordt ervan uit gegaan dat mensen die dakloos zijn en psychische problemen hebben goed in staat zijn om hun eigen doelen te stellen voor hun herstel en zelf weten wat zij nodig hebben.

 

8. Ondersteuning zo lang als nodig is

Klanten krijgen bij Housing First zo lang als nodig is ondersteuning. Ook als een klant niet meer in zijn woning woont (door bijvoorbeeld detentie of opnieuw dakloos raken) dan blijven begeleiders de klant volgen en contact zoeken.