Maatje

Een vrijwilliger helpt een jongere of volwassene bij het meedoen in de samenleving door het ondernemen van (sociale) activiteiten. Zoals samen een terrasje pakken, winkelen of sporten. Of door het aanleren van bepaalde vaardigheden zoals zelfstandig leren reizen of boodschappen doen.

Voorwaarden

Vrijwillige praktische ondersteuning voor mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking, autisme, niet-aangeboren hersenletsel (NAH) of een chronische ziekte.

Aanvragen

Voor aanmelding of overleg over een hulpvraag bel MEE Informele Zorg of stuur een email.

Meer informatie

T: 040 214 04 04
E: pth@meezuidoostbrabant.nl