Opdidakt doet onderzoek naar en biedt begeleiding bij dyslexie. Een kleine groep van alle dyslectische kinderen voldoet aan de landelijk vastgestelde criteria voor ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED). Wanneer er sprake is van (een vermoeden van) EED worden de kosten vergoed door de gemeente. Als er geen sprake is van EED biedt Opdidakt particulier onderzoek en begeleiding. Dit doen we zowel individueel als in groepsverband. Indien gewenst begeleiden wij kinderen op school en hebben intensief contact met de intern begeleider of leerkracht.

Meer informatie

Meer informatie kunt u vinden op: opdidakt.nl.

Aanbieder

Opdidakt