Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplaats voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Er is altijd een kort programma. Er vindt dan een interview plaats met een deskundige rondom een bepaald thema. Vervolgens is er gelegenheid om vragen te stellen. Dat kan bij de deskundige of bij  één van de vrijwilligers. Na het programma is er tijd om ervaringen uit te wisselen met andere aanwezigen. Ook is er een boekentafel met folders en informatie rondom alles wat met dementie te maken heeft.

Kosten

Gratis.

Meer informatie

 
Heeft u dementie of bent u mantelzorger van iemand met dementie? Dan bent u van harte uitgenodigd bij het Alzheimer Café Gemert-Bakel-Laarbeek. Dit is elke tweede dinsdag van de maand vanaf 19:00 (start 19:30). Locatie: Cultuurhuis  De Eendracht, Sint Annastraat 60, Gemert. U hoeft zich niet vooraf aan te melden.
Kijk voor de actuele data in het Gemerts Nieuwsblad of de Mooi Laarbeek.
Voor meer informatie neemt u contact op met Geert Lemmen:
geert.lemmen@levgroep.nl
telefoonnummer 06 14904137
of met dorpsondersteuner Theo van der Horst:  
theovanderhorst@dedorpsondersteuners-gemertbakel.nl 
telefoonnummer  06 81575431