AltraCura biedt gespecialiseerde thuisbegeleiding aan mensen met zware psychiatrische of psychosociale problematiek. Als GGZ aanbieder heeft AltraCura veel ervaring met deze doelgroepen. De voornaamste doelgroep van AltraCura is de hulpvrager met een psychiatrische aandoening in de thuissituatie al dan niet in combinatie met een andere aandoening als:

 • niet aangeboren hersenletsel;
 • dementieel beeld met ernstige gedragsproblemen;
 • (lichte) verstandelijke beperking;
 • (ernstige) psychosociale problematiek (w.o. multi-problemgezinnen).

Het kan ook gaan om ex-gedetineerden met een psychiatrische aandoening en eventueel bijkomende problematiek. Een psychiatrische aandoening is een aandoening gediagnosticeerd volgens de DSM IV / 5.  De DSM doet vooral uitspraak over de belemmering in het dagelijks functioneren (persoonlijk, relationeel, sociaal, beroepsmatig).

De hulpvragers van AltraCura ervaren problemen op verschillende vlakken, bijvoorbeeld:

 • opvoedingsproblematiek;
 • moeite met (eenvoudige en complexe) regelzaken;
 • problemen met het nakomen van afspraken;
 • veroorzaken van overlast;
 • huiselijk geweld en/of ouderen- en kindermishandeling (waaronder verwaarlozing);
 • vervuiling in en rondom het huis (waaronder ’hoarding’)
 • nalatigheid in persoonlijke verzorging;
 • omgaan met eigen beperkingen en mogelijkheden;
 • het ontbreken van een dagbesteding ((vrijwilligers)werk, dagvoorziening);
 • ontbreken van sociale contacten en/of mantelzorgers;
 • onvoldoende kunnen overzien wat de gevolgen van bepaalde besluiten of acties kunnen zijn;
 • enzovoort, enzovoort

Het hoofdkantoor van AltraCura is gevestigd in Geleen. AltraCura is werkzaam in heel Limburg en zuid-oost Brabant.

Voorwaarden


Indien u begeleiding van ons wenst te ontvangen kunt u zich melden bij het klantencontactcentrum Peel 6.1. voor een individuele opdrachtverstrekking

 

 

Kosten

Afhankelijk van de eigen bijdrage, bepaald door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Aanvragen

De kosten zijn afhankelijk van de aanvraag. Neem contact op met Altracura voor de precieze kosten.

Meer informatie

Kantooradres:                           Gewandeweg 5

            6161 DJ  GELEEN

T: 046-4008009

E: info@altracura.nl

W: www.altracura.nl

Aanbieder

Altracura