Omschrijving

Cliëntondersteuners van MEE geven u uitleg over ingewikkelde zaken, staan naast u en denken mee om samen een goede oplossing te vinden. Zodat u zelf weer verder kunt. Ze gaan uit van wat ú wilt en van wat u nodig heeft om zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk te zijn. Als het kan met hulp van uw familie, vrienden en andere betrokkenen.

MEE kan u ook helpen als u een indicatie voor langdurige zorg (Wlz) hebt. De Wet langdurige zorg is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Hebt u een Wlz-indicatie en heeft u vragen over de keuze voor een zorgaanbieder of zorgvorm? Of hebt u al zorg bij een zorgaanbieder, maar wilt u die veranderen of bent u daar niet tevreden over? Dan helpt MEE u verder. Gratis en onafhankelijk van zorgaanbieders en zorgkantoor. Voor ondersteuning in het kader van de Wlz kunt u zich rechtstreeks melden bij MEE Zuidoost Brabant via (040) 214 04 04 of info@meezuidoostbrabant.nl.

Contactgegevens

MEE Zuidoost Brabant
Bezoekadres: Laan van Diepenvoorde 37, 5582 LA Waalre
Correspondentieadres: Postbus 44015, 5604 LA Eindhoven
Tel: 040-2140404
E-mail: info@meezuidoostbrabant.nl
Website: www.meezuidoostbrabant.nl