Speel-/oppashulp

Om een gezin te ontlasten past een vrijwilliger in complexe situaties op een kind met een beperking. Ook kan een vrijwilliger worden ingezet als speelhulp, ter stimulering van de ontwikkeling van een kind.

Voorwaarden

Vrijwilligers bieden praktische ondersteuning aan mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking, autisme, niet-aangeboren hersenletsel (NAH) of een chronische ziekte.

Aanvragen

Voor aanmelding of overleg over een hulpvraag bel MEE Informele Zorg of stuur een email.

Meer informatie

T: 040 214 04 04
E: pth@meezuidoostbrabant.nl