Nachtopvang met bed-, douche- en maaltijdvoorziening voor mannen en vrouwen vanaf 18 jaar zonder vaste woon- of verblijfplaats.

Voorwaarden

Reglement Passantenverblijf

Passanten kunnen maximaal 3 nachten per maand
reserveren, tussen 11.30 en 12.00 uur, op dezelfde
dag en tegen betaling van € 5,10.
 
Toegang tot het passantenverblijf is om            
17:30 uur.
Kort daarna wordt een maaltijd geserveerd.
Maximaal 3 x poffen is mogelijk.
Er mogen nooit meer dan 3 nachten tegelijk open
staan. Wil men daarna nogmaals poffen zal
tenminste 1 van de openstaande nachten betaald
moeten worden.
 
Instellingen kunnen geen bed reserveren.
Het is verboden alcohol en drugs te gebruiken.
Wanneer men ’s middags in de buurt blijft                           
rondhangen, wordt ’s avonds de toegang                    
geweigerd.
 
We verwachten correct gedrag naar elkaar en onze               
medewerkers toe.
 
Klachten bespreekt U met de dienstdoende
Groepsleiding.
Bij ernstige klachten bestaat de mogelijkheid deze
met het Hoofd te bespreken.
Als dit niet het gewenste resultaat oplevert dan
kunt U om bemiddeling van de Directeur vragen.
Ook kunt U te allen tijde een klachtenprocedure
in werking zetten via de onafhankelijke klachtencommissie.
 
Regulations Night Shelter

Reservation is possible only 3 nights a month between
11.30 and 12.00 hrs, on the same day and at a price of
 € 5,10 cash.
Admittance to the night shelter will be at 17:30 hrs.
 
A meal will be served shortly afterwards.
 
If you can not pay, there is a possibility to stay three
nights for free.
It is not permitted to stay more than three nights without
paying. If you want to stay another night for free, you
have to pay off at least one of the outstanding nights.
Organisations can not make any reservations.
 
Consuming alcohol or drugs is not allowed in the
Night shelter.
 
Loitering around the night shelter in the afternoon will
lead to non-admittance.
We expect correct social behaviour towards each other and
our staff.
Complaints can be discussed with the staff.
If you have serious complaints you can take them up with
the head of the department. If the outcome doesn’t satisfy
you, you can take your complaint up with the director.
You can also take your complaint to the independant
Board of complaints.
                           

 

 

Meer informatie

www.smo-helmond.nl.