Prettig wonen in uw eigen vertrouwde omgeving. Bij de Zorgboog begrijpen we dat u zo lang mogelijk zelfstandig thuis woont. Ook als u daarbij hulp of ondersteuning nodig heeft. Als u begeleiding nodig heeft bij de dagelijkse gang van zaken thuis of bij uw sociale leven, helpt onze wijkverpleegkundige u graag met het zoeken naar de juiste ondersteuning. Bijvoorbeeld als u op bepaalde momenten van de dag toezicht nodig heeft, ondersteuning nodig heeft bij uw maaltijd of boodschappen doen of moeite hebt bij het invullen van uw dag. Samen bekijken we wat de best mogelijke oplossing is voor uw situatie.

Individuele begeleiding kan ook ingezet worden om uw familie of mantelzorger(s) te ontlasten. 

Voorwaarden

Heeft u een indicatie van uw gemeente voor individuele begeleiding gekregen, dan worden de kosten hiervan vergoed binnen de wet maatschappelijke ondersteuning. Heeft u geen indicatie, dan kunt u individuele begeleiding ook particulier bij ons inkopen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of heeft u aanvullende vragen, neem dan contact op met de medewerkers van onze zorgcentrale via telefoonnummer  0900 - 899 86 36 of kijk op www.zorgboog.nl/vertrouwde-zorg

Aanbieder

De Zorgboog