Omschrijving

PGTB zorgbureau biedt verschillende vormen van hulpverlening, zoals persoonlijke verzorging, individuele -en groepsbegeleiding, woonbegeleiding, palliatieve en terminale zorg, stervensbegeleiding en uitvaartverzorging.

PGTB zorgbureau is ondanks haar groei, toch ''klein'' gebleven. Dit houdt in dat dat het PGTB zorgbureau nog steeds erg persoonlijke te werk gaat. Er zijn korte lijnen tussen de hulpvrager en de hulpverlening, geen wachtlijsten en een vast aanspreekpunt/vertrouwenspersoon waar je met hulpvragen terecht kunt. Hiermee voorkomen we dat clienten van het kastje naar de muur worden gestuurd, maar dat er direct actie plaatsvindt als hierom gevraagd wordt.

Wij streven naar 1 gezicht per klant, bij 24-uurs zorg en terminale zorg maximaal 3 personen. We zijn 24/7 bereikbaar en werken samen met de client oplossinggericht/doelgericht.

Contactgegevens

www.pgtbzorgbureau.nl
info@pgtbzorgbureau.nl

06 512 68 247
Kim van den Boogaart

Kaart