Omschrijving

SaldoPlus is een zelfstandige stichting voor inkomensbeheer en bewindvoering. De stichting kent geen winstoogmerk.

SaldoPlus is opgericht om armoede te bestrijden en mensen te ondersteunen die financiële problemen ervaren/hebben.

Stichting SaldoPlus biedt inkomensbeheer en bewindvoering aan mensen die niet of tijdelijk niet in staat zijn hun geldzaken zelf te beheren.

SaldoPlus voert geen schuldhulpverleningstrajecten uit (zoals WSNP of minnelijke trajecten); wel inkomensbeheer bij schulden.

SaldoPlus kent twee functies inkomensbeheer/budgetbeheer en bewindvoering.

Budgetconsulenten en/of bewindvoerders van Saldoplus zullen elke donderdag van 11:30 uur tot 12:30 uur beschikbaar zijn om u of een van uw cliënten informatie te geven over wat inkomensbeheer of bewindvoering inhoudt en over de werkwijze van Saldoplus.

Dit inloopspreekuur is vrijblijvend en kosteloos.

Contactgegevens

Saldo Plus
St. Hubertusstraat 2
5701 TC Helmond
correspondentieadres: Postbus 6062 5700 ET Helmond

Telefoon 0492-504391 (werkdagen tussen 09:00-11:00 uur)
Email info@saldoplus.nl 
Website www.saldoplus.nl
Voor meer informatie klik hier voor een filmpje met uitleg.