Omschrijving

ZorgPlus biedt ambulante begeleiding aan jeugd (15+), volwassenen en ouderen met psychiatrische problematiek. Wij signaleren en ondersteunen bij praktische zaken op alle leefgebieden, afgestemd op de hulpvraag en problematiek. Ook bij multi-problem gezinnen en zorgmijders.  Wij hebben  geen contra-indicaties, iedereen is welkom, zowel met enkelvoudige psychiatrische problematiek, als met dubbel- en triple problematiek (psychiatrie / verslaving / LVB / forensisch).
Voorafgaand aan de start zorg wordt de hulpvraag, de problematiek en de risico’s in kaart gebracht. Er vindt daarna een matching plaats tussen cliënt en begeleiders zodat met de juiste expertise de zorg kan worden gestart.
ZorgPlus werkt met HBO geschoolde begeleiders met een diversiteit aan expertise en veel (levens)ervaring. Wij werken altijd op basis van een duo-schap in het kader van zorgcontinuïteit en een vier-ogen principe. Onze begeleiders werken in de regio waar ze wonen, wij begeleiden de cliënt in zijn omgeving.
Ons expertise team, onder verantwoordelijkheid van een psycholoog, toetst de inhoudelijke kwaliteit van zorg. ZorgPlus werkt snel, toont lef en gaat risico’s niet uit de weg.
 

Contactgegevens

Algemeen adres:
van Oldenbarneveldstraat 2c
6662 AT Elst
088-1263700
info@zorgplus.com

Nb. Het kantoor zit in Elst, onze begeleiders werken in de regio waar ze wonen. In dit geval dus de Peelgemeenten.

Voor aanmeldingen kan er ook contact opgenomen worden met onze clientmanager Lisanne Leusink op 06-46862507 of lleusink@zorgplus.com

Kaart