Omschrijving

Vriendencoaching
Voor alle kinderen en jongeren die (er) graag een vriendschap (bij) zouden willen.

 • Vriendenkoppeling (gratis)
  Vanuit een vertrouwelijk bestand van vriendschapswensen brengen wij ouders met potentiële vrienden met elkaar in contact. Wij nemen contact met u op als wij op basis van uw informatie inschatten dat kinderen bij elkaar zouden kunnen passen. Graag helpen wij u na uw akkoord door het uitwisselen van contactgegevens zodat u zelf contact op kunt nemen met de ouders van de potentiële vriend. Vriendencoaching kan als vervolg op vriendenkoppeling ingezet worden om uw zoon of dochter te begeleiden in de totstandkoming van een nieuwe vriendschap, maar dit is niet altijd nodig.
  Doelen:
  • Kinderen en jongeren met een vriendschapswens via hun ouders met elkaar in contact brengen.
  • Kinderen en jongeren helpen bij het vinden van potentiële vrienden.
  • Ouders van potentiële vrienden met elkaar in contact brengen.
    
 • Vriendenmiddagen 8 tot 12 jaar/12 tot 16 jaar
  Uw zoon of dochter wordt via een vriendenmiddag in contact gebracht met leeftijdsgenoten die ook graag een vriendschap zouden willen opbouwen. Het hoofddoel van de vriendenmiddagen is plezier maken met leeftijdsgenoten. Samen onderzoeken we of er een vriendschap zou kunnen voortvloeien uit de vriendenmiddagen. Hierbij is het doel een vriendschap leren opbouwen die ook zonder begeleiding voortgezet kan worden. Om dit te kunnen bereiken worden leuke groepsbevorderende activiteiten aangeboden gericht op zelfinzicht, zelfvertrouwen en sociale vaardigheden. Ouders kunnen via de vriendenmiddagen ouders van potentiële vrienden leren kennen.
  In Gemert is uw zoon of dochter van harte welkom op woensdagmiddag van 14:00 tot 16:30 uur. In Eindhoven is uw zoon/dochter welkom op vrijdagavond van 19:00-21:30 uur. Uw zoon of dochter kan aansluiten bij een groep leeftijdsgenoten van 8 – 12 of van 12 – 16 jaar oud.
  Doelen:
  • Het opbouwen van een gelijkwaardige vriendschap die de kinderen (uiteindelijk) zelfstandig kunnen voortzetten.
  • Samen plezier maken.
  • Kinderen en jongeren met elkaar in contact brengen.
  • Ouders met elkaar in contact brengen.
  • Zelfvertrouwen versterken.
  • Zelfinzicht vergroten: onderzoeken wat bij je past en van daaruit onderzoeken wie er bij je zou kunnen passen.
  • Sociale vaardigheden leren.
    
 • Vriendencoaching 
  De Vriendencoach helpt kinderenen jongeren bij het maken van vrienden door begeleiding op maat. Samen gaan we op zoek naar potentiele vrienden in het eigen netwerk. De Vriendencoach helpt kinderen en jongeren om deze potentiele vriendschappen te laten uitgroeien tot een vriendschap die zij zelfstandig voort kunnen zetten.
  Doelen:
  • Het opbouwen van een gelijkwaardige vriendschap die de kinderen (uiteindelijk) zelfstandig kunnen voortzetten.
  • Sociale vaardigheden leren: vriendschappen leren opbouwen of uitbouwen.
  • Zelfvertrouwen versterken.
  • Potentiele vrienden binnen het eigen netwerk herkennen.
  • Kansen in het eigen netwerk benutten.
  • Zelfstandig leren reizen naar (potentiele) vrienden

Begeleiding
Voor alle kinderen en jongeren die vastlopen in hun thuissituatie of schoolsituatie.

 • Begeleiding 
  De Schoolpedagoog ondersteunt kinderen en jongeren in hun eigen omgeving. Wij combineren de volgende drie ondersteuningsvormen om ervoor te zorgen dat het kind èn zijn/haar gehele systeem versterkt kan worden.
  • Wij versterken kinderen door begeleiding op maat in de thuissituatie en (indien nodig) de schoolsituatie.
  • Wij versterken ouders door opvoedingsondersteuning en indien gewenst beeldbegeleiding in de gezinssituatie.
  • Wij versterken leerkrachten door pedagogische ondersteuning in de schoolsituatie.

Onderwijsondersteuning
Voor alle leerkrachten met pedagogische hulpvragen.

 • Onderwijsondersteuning
  De Schoolpedagoog ondersteunt docenten die leerlingen in de klas krijgen met specifieke diagnoses of zorgvragen zoals ADHD, faalangst en autisme in de klas door middel van coachingstrajecten op maat. Daarnaast bieden we begeleiding in groepsdynamische processen. Wij zijn gespecialiseerd in de preventie van pestgedrag binnen scholen en hierop aansluitende methodes. Het doel van onze ondersteuning is het versterken van docenten op het gebied van gespecialiseerde pedagogische vragen. Onze ondersteuning kan bestaan uit observaties in de klas, beeldbegeleiding, een gedragsanalyse en het geven van pedagogische adviezen aan leerkrachten. Onze trajecten zijn gericht op leermoeilijkheden, psychosociale of pedagogische problematiek. 

http://deschoolpedagoog.nl/werkwijze/

De Schoolpedagoog zet kinderen èn hun systeem in hun kracht.

Contactgegevens

Kent u kinderen of jongeren die er graag een vriendschap bij zouden willen?
Stuur een mailtje naar: vriendencoach@deschoolpedagoog.nl voor meer informatie.

Kent u kinderen of jongeren die vastlopen in hun schoolsituatie en/of thuissituatie?
Stuur een mailtje naar: info@deschoolpedagoog.nl voor meer informatie.

Telefonisch contact? 06-39690587

http://deschoolpedagoog.nl/contact/

De Schoolpedagoog geeft ieder kind de kans om gezien te worden.

 

Kaart

</iframe