Wie te maken krijgt met ziekte, verslaving of een ander persoonlijk probleem, doet meestal een beroep op artsen of hulpverleners. Maar ook andere ‘deskundigen’ kunnen je in moeilijke tijden bijstaan: mensen die hetzelfde hebben doorgemaakt, lotgenoten. Deze vorm van ondersteuning noemen we zelfhulp.

In de regio Zuidoost-Brabant zijn diverse zelfhulpgroepen actief, op de volgende gebieden: geestelijke en lichamelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, familiegroepen, relatie en sexualiteit. Het zelfhulpnetwerk heeft een overzicht van alle groepen en hun contactgegevens.

Meer informatie

Zelfhulpnetwerk

Telefoon 0492 - 476062

bgg Telefoon 040 - 2118328