Agog

In 1957 is - naar voorbeeld van de Anonieme Alcoholisten (AA) - in Amerika een soortgelijke beweging voor gokverslaafden ontstaan: Gamblers Anonymous. Ook de Gamblers Anonymous zijn ontstaan door een toevallige ontmoeting van twee gokkers. Beiden hadden een onthutsend verhaal over de moeilijkheden die het gevolg waren van hun dwangmatig gokken. Ze kwamen regelmatig bij elkaar en sinds die eerste ontmoeting hadden beiden niet meer gegokt. Ze kwamen tot de conclusie dat - wilden zij niet terugvallen in hun verslaving - het noodzakelijk was om bepaalde veranderingen in hun leven en in hun persoonlijkheid aan te brengen. Om dit te bereiken, gebruikten zij als leidraad het twaalf stappenplan dat door de AA werd ontwikkeld.

De Gamblers Anonymous zijn de voorlopers geweest van de Anonieme Gokkers (AG) in Nederland. In 1981 wordt in Amsterdam de eerste zelfhulpgroep voor gokverslaafden opgericht, toen nog met de Engelse naam. In 1985 volgde een tweede groep in Almelo.

In 1988 ontstaat in Eindhoven - tegelijk met een groep voor gokkers - de eerste groep voor mensen uit de omgeving van gokverslaafden: de Omgeving Gokkers (OG).

De oprichtster van de groep in Eindhoven aan het woord:

“De Omgeving Gokkers is tegelijkertijd gestart. Dat gebeurde onder leiding van enkele sterke vrouwen van wie de mannen bij mij in de AG zaten. Dat is meteen prima gegaan. We zaten in hetzelfde gebouw, begonnen even laat. Gewoon vanaf de eerste dag. Die OG heb ik eigenlijk opgericht. Ik heb tegen de anderen gezegd: "Hoezo moet ik dat zonder mijn man doen? Mag hij niet vertellen dat ie verdriet heeft? En - nog veel belangrijker - dat ie boos is? En dat ie bang is? En dan moeten wij het samen thuis ieder alleen gaan zitten verwerken? Dat doe ik niet. Of wij komen allebei, of wij komen helemaal niet. Dus we begonnen. In Amsterdam bestond de Gam-anon, voor de omgeving van de GA al. Maar de GA werkte daar op maandag en de Omgeving op donderdag. In navolging van de AA. En als ik iets belachelijk vind, is het dat. Ik vind dat idioot, dan geef je de gokker, de alcoholist of de junk alle reden om door te liegen, alle reden om door te zwetsen, alle reden om te vertellen wat ze zelf willen. Wij zeggen bij de AGOG in Eindhoven in ieder geval: "het is ten strengste aanbevolen met partner of ouders te komen".

Een partner van een gokverslaafde aan het woord:

“Dat maakt het voor de omgeving van de gokkers zo verschrikkelijk moeilijk. Dat gelieg en bedrieg, het schenden van vertrouwen, het feit dat je geen afspraken kunt maken...Bij gokverslaving gaat vaak alle aandacht naar de gokker. De omgeving is een vergeten groep. Maar uiteindelijk draai je als partner, ouder of gezinslid ook op voor de ellende en die is echt niet alleen financieel.”

Vanaf 1988 raakt de zelfhulpbeweging in een stroomversnelling. Er ontstond in de media op dat ogenblik steeds meer aandacht voor gokverslaving en voor de zelfhulpgroepen voor gokverslaafden. De grondleggers begonnen zich te realiseren dat het gewenst was zich (beter) te organiseren.

Een van de grondleggers aan het woord: “We zaten in 1989 weer eens bij elkaar en ik zei: "Ik breek m'n nek over dat 'Gamblers Anonymous'. Mensen zeggen: 'Wat zegt u?'. Ik zeg: 'Met de Anonieme Gokkers'. 'Ja, waarom zegt u dat dan niet?'". Ja, ze hadden nog gelijk ook. Dus toen hebben we met de oprichters bij elkaar gezeten en anderhalf uur later ontstond eigenlijk de naam AGOG: Anonieme Gokkers en Omgeving Gokkers. Dat is veel duidelijker.”

In 1991 gaat een aantal AG- en OG-groepen uit het hele land samen in de koepelorganisatie Stichting AGOG Nederland.

De Stichting AGOG Nederland is momenteel de grootste zelfhulporganisatie voor gokverslaafden en voor mensen die in relatie staan tot een gokverslaafde, zoals partners, ouders, andere familieleden of vrienden van een gokker. In ruim twintig regio's zijn groepen werkzaam, terwijl het streven van de AGOG is om een landelijk dekkend netwerk van groepen te krijgen.

Wekelijks worden er op verschillende plaatsen in Nederland zelfhulpbijeenkomsten van de AGOG-afdelingen georganiseerd. Een AGOG-afdeling bestaat in principe uit een AG-groep en een OG-groep. AG en OG werken samen aan het stoppen met gokken en het opnieuw of anders leren invullen van het leven wanneer het gokken daar een steeds minder prominente plaats inneemt. Wel is het zo dat - met name in de grote steden - er gokkers zijn die bij de AGOG komen, die geen "OG-er" hebben die met hen mee kan gaan. En hoewel we het belang van de OG-ers essentieel vinden, hebben we helaas niet kunnen voorkomen dat sommige AGOG-afdelingen alleen bestaan uit een AG-groep.

Voorwaarden

Enige vereiste is het verlangen te stoppen met gokken.

Kosten

Aan deze groep zijn geen kosten verbonden, wel wordt een kleine vergoeding gevraagd voor de koffie en thee.

Aanvragen

Direct meer informatie?

Landelijke telefoonnummer: 0900-2177721 (€ 0,10 per minuut).
Email: info@agog.nl

Meer informatie

Doelstellingen van de AGOG

De doelstellingen van de Stichting AGOG Nederland zijn:

  • Het bieden van zelfhulp door middel van lotgenotencontact voor mensen die willen stoppen met gokken en voor mensen die willen leren omgaan met de gokverslaving van iemand die hen lief is.
  • Het voorkomen en terugdringen van gokverslaving door middel van voorlichting en preventie, belangenbehartiging en consultatie.

Het organiseren van groepen, preventie, voorlichting en belangenbehartiging vindt vooral plaats op lokaal niveau. Daarnaast wordt op landelijk niveau een aantal activiteiten georganiseerd. Bijvoorbeeld de telefonische hulplijn, training en deskundigheidsbevordering, publiciteit, het organiseren van landelijke ontmoetingsdagen voor vertegenwoordigers van de plaatselijke afdelingen, het vervaardigen van voorlichtingsmateriaal, de website en het uitgeven van een nieuwsbrief voor de afdelingen. Belangenbehartiging richting beleidsmakers en de kansspelaanbieders en voorlichting in de landelijke media wordt eveneens door en vanuit het Algemeen Bestuur verzorgd.

De deelnemers aan de AGOG-groepen formuleren de doelen van de AGOG ook als volgt:

  • Gokverslaafden helpen gokvrij te worden en te blijven, van hun verslaving af te komen, hun omgeving te ondersteunen en het leren omgaan met de gokverslaving en gokverslaafden;
  • Mensen leren zichzelf te helpen en zichzelf te kennen; Mensen helpen hun leven weer op de rails te krijgen en er verantwoordelijkheid voor te nemen;
  • Mensen weer (maatschappelijke) doelen en mogelijkheden te laten ontdekken, waardoor hun leven waardevoller wordt; Het creëren van een goede verstandhouding tussen AG-er en OG-er waardoor zij weer zinvol kunnen samenleven;
  • Het stimuleren van gedragsveranderingen (eerlijkheid, openheid) en een positief zelfbeeld van de leden en het opnieuw bouwen van het vertrouwen.