Voor wie is de groep:

De zelfhulpgroep Angst en Fobie is voor alle mensen met angsten en/of fobische klachten. Een fobie is een niet te beheersen angst voor iets waar mensen normaal gesproken niet bang voor zijn. De meest bekende fobieën zijn: pleinvrees (agorafobie), engtevrees (claustrofobie), smetvrees en sociale fobie (angst om met mensen om te gaan).
 

Wat we doen:

We komen bij elkaar en wisselen ervaringen uit en kunnen elkaar met onze verhalen onderling ondersteunen. Op deze wijze trachten we de angstklachten te verminderen. De deelnemers brengen ook oefenprogramma’s in die hierbij een rol kunnen spelen.

Voorwaarden

Afspraken

  • Het is een half gesloten groep. Deelname is mogelijk na aanmelding.
  • Wat in de groep wordt verteld blijft in de groep.

Kosten

Deelname aan de groep is gratis.

Voor koffie en thee wordt een kleine vergoeding gevraagd.

Aanvragen

Aanvragen lopen via Stichting Zelfhulpnetwerk Zuid-Oost Brabant Zuid-Oost Brabant

Dependance Helmond e.o.

Molenstraat 74a
5701 KH Helmond 

T: 0492 - 47 60 62
E: helmond@zelfhulpnetwerk.nl

Meer informatie

Bijeenkomsten

De groep komt 1 keer per drie weken op de dinsdagmiddag bij elkaar. Ook zijn er 2 à 3 maal per jaar bijeenkomsten met partners. Indien u wilt deelnemen maakt u vooraf kennis met de contactpersoon van de groep. De omgeving is veilig en vertrouwd.