"Samen Verder" verzorgt bijeenkomsten voor mensen met afasie, een taalstoornis waarbij je taalvermogens aangetast zijn of verdwenen.
Er worden oefeningen gedaan om weer te "durven praten", geheugenoefeningen, luisteren en navertellen, lezen en schrijven. Ook wordt er met getallen gewerkt. Alle facetten van onze taal komen aan de orde. Dit gebeurt niet op therapeutische basis, het sociale aspect krijgt de meeste aandacht. 

Aanvragen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Stichting Zelfhulpnetwerk Zuid-Oost Brabant 

Dependance Helmond e.o. 

Molenstraat 74 a
5701 KH Helmond 

T: 0492 - 47 60 62
E: helmond@zelfhulpnetwerk.nl