Doelgroep
Voor familieleden en naastbetrokkenen van mensen met psychische en psychiatrische problemen. Bij de naastbetrokkenen horen naast partners ook anderen zoals vrienden, buren en collega’s.
De Stichting maakt geen onderscheid in oorzaken, aard, verschijningsvorm, duur of intensiteit van de problematiek van de psychiatrische patiënt.

Doelstelling
De Stichting heeft als doel te bevorderen dat de situatie van familieleden en naastbetrokkenen (waaronder mantelzorgers) van psychiatrische patiënten, alsmede die van patiënten zelf, leefbaar is, zowel individueel als sociaal en maatschappelijk.

Uitvoering
We trachten deze doelstelling te bereiken door lotgenotencontact, het geven van voorlichting, verstrekken van informatie, belangenbehartiging en signalering/doorverwijzing voor zowel familie als voor patiënten.
 

Voorwaarden

Voor familieleden en naastbetrokkenen van mensen met psychische en psychiatrische problemen. Bij de naastbetrokkenen horen naast partners ook anderen zoals vrienden, buren en collega's.
De Stichting maakt geen onderscheid in oorzaken, aard, verschijningsvorm, duur of intensiteit van de problematiek van de psychiatrische patiënt

Meer informatie

Voor meer informatie :
labyrint-ip-ehv.nl

 


Dr. Poletlaan 39 (Bestuursgebouw - kamer 2023)
5626 ND Eindhoven
Telefoon: 040-2613788 en 2613789
E-mail: labyrint-inperspectief@ggze.nl