Letsel aan de hersenen, dat is ontstaan in de loop van het leven als gevolg van bijvoorbeeld een beroerte of ongeval.

In het NAH-netwerk zijn een aantal organisaties uit de regio vertegenwoordigd die intensief samenwerken. Het-NAH Netwerk heeft tot doel de diagnostiek, behandeling, hulpverlening en participatie van mensen met NAH beter te stroomlijnen. Daarnaast is de laatste jaren het bewustzijn gegroeid dat mensen met NAH geholpen zijn met een integrale benadering vanuit verschillende disciplines en sectoren waarvan ook de domeinen wonen, arbeid, scholing, dagbesteding en vrije tijd onderdeel moet uitmaken. Dit vraagt om structurele afstemming en samenwerking, zodat de NAH getroffene en diens omgeving niet tussen wal en schip valt.

Het Netwerk wordt ondersteund door de ketencoördinator. Cliënten met NAH en hun mantelzorgers, professionals en belangenorganisaties kunnen een beroep doen op dit netwerk.