Mensen met een beperking ontmoeten elkaar en ondernemen samen met een vrijwilliger (vrijetijds)activiteiten, waardoor hun sociale contacten en vaardigheden vergroot worden. Consulenten zorgen voor de juiste match en zorgen voor ondersteuning waar nodig.

Voorwaarden

Vrijwilligers bieden praktische ondersteuning aan mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking, autisme, niet-aangeboren hersenletsel (NAH) of een chronische ziekte.

Aanvragen

Voor aanmelding of overleg over een hulpvraag bel MEE Informele Zorg of stuur een email.

Meer informatie

T: 040 214 04 04
E: pth@meezuidoostbrabant.nl